Strona głównaWebQuest: „Janusz Korczak – lekarz, pisarz, ale przede wszystkim przyjaciel dzieci”

WebQuest przeznaczony jest dla uczniów kl.IV – VI szkoły podstawowej i może być wykorzystany na lekcjach języka polskiego lub godzinach wychowawczych.

Autor: Katarzyna Marczak

 Jes­tem nie po to, aby mnie kocha­li i podzi­wiali, ale po to, abym ja działał i kochał.
 Nie obo­wiązkiem otocze­nia po­magać mnie, ale ja mam obo­wiązek
 troszcze­nia się o świat, o człowieka.” 

Janusz Korczak